شنبه، آبان ۳۰، ۱۳۸۸

بدون

بعد از یه مدت طولانی دارم دوباره می نویسم.
اینترنت پر سرعت ندارم و علیرغم اینکه کار خاصی غیر بانکداری انجام نمی دهم وقت نمی کنم اینجا بیایم.
مراسم عروسی داریم. پراید گرفتم. دارم فیلم پرونده بازسازی رو گوش می کنم.
قوانین ساده است. غرق فنا شده ام و خمش.