شنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۹۲

زندگی جریان دارد

دارم روی چند پروژه وبلاگی وبسایتی همزمان کار میکنم. خدا به خیر کند. اینجا خاطراتی رو زنده نگه داشته و خیالمو از قضاوت اشتباه و فراموشی حتی توسط خودم جلوگیری میکنه.

هیچ نظری موجود نیست: